هفت سین با تو...

 من این سالها همیشه سر سجاده ، یا مقلب القلوب خواندم...

در گودی کف دستانم گشته ام به دنبال دعایی مستجاب...

امسال دلم هفت سین خواست...

هفت سین با تو...

روی همین سجاده کوچک...

که ما چند سالی است هفت سین را روی سجاده کوچک من می چینیم...

/ 0 نظر / 2 بازدید