هفته ی وحدت..

          

آغاز هفته وحدت گرامی باد

پیامبر اکرم (ص):"در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید، زیرا به هرکس

 هرچه قسمت اوست می رسد".

/ 1 نظر / 2 بازدید

چشم پوشی از مال دنیا نعمت بزرگی است که خدا به هر کسی عطا نمیکنه امیدوارم به من هم عطا کنه وبه حدی به من بدهدکه محتاج نباشم ودل به دیگران دادن را هم عطا کنه