فریاد بزن

فریاد بزن که کربلا ماتم نیست

میراث حسین، درد و داغ و غم نیست

جان مایه نهضت حسینی این است:

هر کس که به ظلم تن دهد، آدم نیست

                                        ...................                     السلام علیک یاابا عبداله

/ 0 نظر / 5 بازدید