محرم

از صدای نوحه جانان از این وادی به گوش میرسد  و ناقوس جانها به لرزه می افتد آنگاه که  با بالا رفتن دستهای حسینیان اشکهای زینب فرو می ریزد .

این چه سریست در کالبد هستی که با نام حسین و ناله بر مظلومیتش، تمام گناهان بخشوده می شود  .

پایتخت نشینان  دیار شور و شعور حسینی در سرزمینی کوچک با دلی بزرگ به بلندای بیرق حسین همنوا با ناله آسمان و زمین، دوشادوش هم، نوای یالثارات الحسین سر می دهند و یا حسین گویان دل در گرو یار دارند .

 یوسف زهرا بیا که حسینیان چشم براه دم مسیحاییت به سوگ حسین نشسته اند

بیا وداغ زینب را در غم از دست دادن برادر التیام بخش

آیا آزاده ای هست تا مرا یاری کند؟

 کجاست آزادمرد دشت نینوا که ببیند آوای بلندش در طنین فریاد عزادارانش به گوش میرسد؟

حسینیان ...

محرم با همه شور و نوایش  آمد ................

 هر که دارد هوس کربُ بلا بسم ا....

                                                                                  التماس دعا


/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطمه حیدری ـ مادر کیان شفیعی

خیلی قشنگ بود. ممنون