.......خدایا.....

خدایا

این دلتنگی های ماراهیچ بارانی آرام نمی کند

فکری کن

اشک ماطعنه می زندبه باران رحمتت!!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
م.ح

خداوندا آرامش قلبها بدست تو است قلبهای ما را به سوی خودت هدایت کن یارب العالمین