دل تنگتم مادر...

دِلـَـــــم ؛ گـ ـاهـــــےمــــــی گــــــیــــرَد !

گـ ـاهےمی سوزَد ! وحَـــــــتےگـــاهے،

گــ ـاهےنـَـه خیــلےوَقتـــهـآ می شکَند !

امــ ـا هَــــنـــــ ـوز مےتَــــــپـــَــد به خــــاطرت

مادر

 

/ 0 نظر / 2 بازدید