از ماست که.....

کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند مگر آن که خود قایق سوراخ باشد؛

آری، از ماست که بر ماست ..

منبع : سایت روزنامه خراسان

قایق

/ 1 نظر / 2 بازدید
پوریا خلیلی

واقا از ما ست که بر ماست وبلاگ شما واقا دیدنی است[دست]