آغازین

سحر است و آسمان باز شده بسم الله

چشم خورشید غزل ساز شده بسم الله

قصه عشق که در کام شما نیز خوش است

اولین پرده اش آغاز شده بسم الله

دوستان خوبم سلام از امروز با شما هستم پس منتظر نظرات شما خواهم بود.لبخند

/ 0 نظر / 4 بازدید