مطمئن باش...

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد،

چون در هر بهار برایت گل می فرستد،

و هر روز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند

به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جایی از دنیا باشد

قلب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگویی گوش می کند...

/ 0 نظر / 2 بازدید