همسایه و....

شخصی آن را برایم تعریف کرده است. همسایه سری تکان داد و گفت:
پس حتما آن را از میان صافی دوم یعنی خوشحالی گذرانده‎ای.
مسلما چیزی که می‎خواهی تعریف کنی، حتی اگر واقعیت نداشته باشد،
باعث خوشحالی‎ام می شود. - دوست عزیز، فکر نکنم تو را خوشحال کند. -
بسیار خوب، پس اگر مرا خوشحال نمی‎کند،حتما از صافی سوم، یعنی فایده،
رد شده است.آیا چیزی که می‎خواهی تعریف کنی، برایم مفید است و به دردم می خورد؟ -
نه، به هیچ وجه! همسایه گفت: پس اگر این حرف، نه واقعیت دارد، نه خوشحال کننده است و
نه مفید، آن را پیش خود نگهدار و سعی کن خودت هم زود فراموشش کنی...
/ 0 نظر / 2 بازدید