وطن....

به مانند دانه های برنج
چونان رشته ی مروارید
       گردنبند زمین می شوی
و من هر بامداد
       نامت را به سان عطری
بر گونه هایم می مالم
زیرا ـ
تورا از همه ی دنیا بیشتر دوست دارم
   وطن !

/ 0 نظر / 2 بازدید