آیا می دانید؟

                             

  1. سها (soha) نام ستاره ای کم نور است که در ادبیات نماد کوچکی و کم نوری  است.
  2. شعری(shara ) درخشان ترین ستاره  است که از یمن طلوع می کند و به آن شباهنگ  هم می گویند.
  3. زرنگ (zaravg) نام درختی است کوهی که چوب آن بسیار محکم است.آتش آن برای سوزاندن با دوام است که گفته اند آتش آن 40شبانه روز بماند!
  4. محصّل به کسی می گفته اند که مأمور گرفتن خراج و مالیات از مردم بوده است.امروزه به دانش آموز می گویند.
  5. به اسب سفید خنگ ، به اسب سیاه ادهم ،  به اسب سیاه و سفید ابلق، و به اسب سیاه و سفیدی مه سفیدی اش غالب باشد اشهب می گویند.

                                                                               منبع : متون مختلف ادبی

/ 1 نظر / 2 بازدید
سيد محمدرضا موسوي زاهد

خدا قوّت لذت بردم