گاهی....

گاهی..

آنـکـس کـه مـی خـنـدد و مـی خـنـدانـد…

مـیـخـواهـد حـواسـت را از چـشـمـانِ گــریــانـش پــَرت کـنـد
/ 1 نظر / 3 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][تایید][تایید][گل]