یا مهدی(عج)..

ای به ولای تو تولای ما

مهر تو آئینه دلهای ما

ای به تو امید همه خاکیان

بلکه امید همه افلاکیان

محتجب از خلق جهان تا به کی؟!

در پس این پرده نهان تا به کی؟!

ما که به غیر تو نداریم کس
 
ای شه خوبان تو به فریاد رس

/ 0 نظر / 2 بازدید