دلتنگ

گاهی وقت ها آدم ها از یک جایی به بعد

از یک نفری به بعد

از یک روزی به بعد

خیلی چیزها برایشان معنی ندارد

رنگ ها ،خیابان ها، فصل ها

گاهی وقت ها آدم ها

از یک نفر به بعد 

فقط دلتنگند

دلتنگ !!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید