امروز...

امـروز بـه " آنـهـایـی" مـی انـدیـشـم

کـه روی شـانـه هـایـم گـریـه کـردنـد

و نـوبـت "مـن" کـه شـد، دیـگـر نـبـودنـد ... 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
پریسا

وبلاگ جالبی دارید. به من هم سر بزنید

مصطفا

با یک نمایش نامه کوتاه کوتاه بروز هستم . [گل]