منظومه شمسی...

تصویری از کرات منظومه شمسی

/ 1 نظر / 3 بازدید
ستایش

خدا را دوست میدارم... خدا را دوست دارم بخاطر اینکه همیشه وقت دارد حرف هایم را بشنود... خدا را دوست دارم چون فقط در اوقات بی کاریش به یاد من نمی افتد... خدا را دوست دارم بخاط اینکه میتوانم در پیشش از کس دیگری گله کنم... خدا را دوست دارم بخاطر اینکه میتوانم احساسم را راحت به او بگویم! نه! اصلا نیازی به گفتنش نیست...خدا نگفته احساسم را میخواند... خدا را دوست دارم بخاطر اینکه تنها کسی ست که میتوانم بدون اینکه خجالت بکشم جلویش گریه کنم... خدا را دوست دارم بخاطر اینکه از من می پذیرد که بگویم....خدایـــــــــا دوستت دارم...!