تمنا از خدا...


ازخداوند تمنا می کنم به ما توان این را بدهد تا دوست داشته باشیم انچه را که باید دوست داشته باشیم ویکی هم ما را انچنان که شایسته هستیم دوست بدارد و فراموش کنیم انچه را که باید فراموش کنیم تا خالی از کینه و بغض نسبت به هم گردیم خداوندا به تمامی ما یاری رسان این چین انسانی باشیم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید