بوی سیب

سیب سرخی سر نیزه ست ، دعا کن من نیز

                اینچنین کال نمانم ، به شهادت برسم ...

سراینده : ؟؟

===========================

صلی الله علیک یا أبا عبدالله ...

صلی الله علیک یا أبا عبدالله ...

صلی الله علیک یا أبا عبدالله ...

جملات زیبا گیله مرد

/ 0 نظر / 3 بازدید