دنیا و آخرت

امیرالمومنین حضرت علی (ع) می فرمایند: آن کس که کار آخرت خویش را اصلاح کند، خداوند کار دنیایش را اصلاح خواهد کرد.

آن کسی که با دنیایش، آخرتش را خرید، از هر دو سود برد

و کسی که آخرتش را به دنیایش فروخت از هر دو زیان کرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید