دو تکه نان..

پسرم می پرسد :
چرا باید ریاضی بخوانم ؟
دلم می خواهد بگویم لازم نیست
بی خواندن هم خواهی دانست دو تکه نان
بیش از یک تکه است....

برتولت برشت

/ 1 نظر / 2 بازدید
انسان

[هورا][هورا][دست]