پدر و مادر...

آدما وقتی کوجیکند دوست دارند برای پدرومادرشون هدیه بخرند اما پول ندارند

وقتی بزرگتر می شوند پول دارند اما وقت ندارند .

وقتی هم که پیر می شوند هم پول دارند وهم وقت اما...پدرومادرندارند .

خوشبختی یعنی در کنار پدرومادر بودن ولذت بردن از زندگی .

به سلامتی همه پدرومادراهای عزیز و آمرزش و مغفرت برای آن پدرومادراهایی که درکنار مانیستند.

/ 0 نظر / 3 بازدید