جملات زیبا

دوست را به محبتش نه به کلامش ‘عاشق را به صبرش نه به ادعایش
مال را به برکتش نه به مقدارش خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
دانشمند را به علمش نه به مدرکش مدیر را به عملکردش نه به جایگاهش
نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
دل را به پاکیش نه به صاحبش
سخنان را به عمق معنایش نه به گوین

/ 0 نظر / 3 بازدید