و....

اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه ،  شجاع تـــــرینه!

اونی که اول می‌بخشه  ؛ قـــــــــــــــــــــوی تــرینه!

اونی که زودتر فــراموش می‌کنه ؛  خــوشبخت ترینه!

/ 0 نظر / 2 بازدید