کلبه...

وقتی دلتنگ شدی به یاد بیار کسی رو که خیلی دوستت داره

وقتی نا امید شدی به یاد بیار کسی رو که تنها امیدش تویی

وقتی پر از سکوت شدی بیاد بیار کسی رو که به صدات محتاجه

                           وقتی دلت خواست بشکنه به یاد بیار کسی رو که                                                                

                تو دلت یه کلبه ساخته............

/ 0 نظر / 4 بازدید