احادیثی از حضرت علی(ع)

*فریاد رسی و فرح بخشی گرفتار» از کفّاره گناهان بزرگ،

فریاد خواه را به فریاد رسیدن، و غمگین را آسایش بخشیدن است.

*نشانه کمال عقل» چون خرد کمال گیرد، گفتار نقصان پذیرد.

*رابطه با خدا» آنکه میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا میان او

و مردم را اصلاح میکند و آنکه کار آخرت خود را درست کند، خدا

کار دنیای او را سامان دهد. و آنکه او را از خود بر خویشتن

واعظی است، خدا را بر او حافظی است.

*افراط و تفریط» دو تن به خاطر من هلاک شدند: دوستی که

اندازه نگاه نداشت و دشمنی که بغض مرا در دل کاشت.
منبع: گنجینه هدایت

/ 2 نظر / 2 بازدید
همایون

سلام دوستم عالی بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

ماه آفرین باقری

با شروع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمده ای ... مهربان باش و دوست بدار ... شاید فردایی نباشد ... دوستی کلام زیبایی است که هرکس درکش کرد ترکش نکرد پاینده باشید و برقرار