/ 4 نظر / 3 بازدید
دلتنگ دوست

حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست خداوند در هر حضوری رازی نهاده است ، خوشا آن روزی که دریابیم راز این حضور را....!!!

دلتنگ دوست

گاهی دریا هوس می کند به ساحلش سر بزند برایش مهم نیست که دستش را می گیرد یا نه مهم اثبات وفاداری دریاست....

دلتنگ دوست

گاهی آنقدر دلم هوایت را میکند شک میکنم به اینکه ، این دل مال من است یا تو . . .

موسوی زاهد

طاعات قبول ياعلي مدد