حضرت داوود(ع)...

معشوقی دارم که شرط وصال خود را آوردن تمام خاک های آن تپّه به این محل ، قرار داده است!

داوود (ع) فرمودند : با این جثّه ی کوچک ، تو تا کی می توانی خاک های این تلّ بزرگ رابه محلّ مورد نظر،منتقل کنی؟

و آیا عمر تو کفایت خواهد کرد؟!

مورچه گفت:همه ی این ها را می دانم؛ ولی خوشم که اگر در راه این کار بمیرم، به عشق محبوبم مرده ام!

در این جا حضرت داوود (ع) منقلب شد و فهمید که این جریان ، درسی است برای او.

/ 0 نظر / 2 بازدید