کاش رویاهایمان....

سادگی،مهر و صفا قانون انسان بودن است

کاش قانون هایمان یکدم رعایت می شدند

اشکهای همدلی از روی مکر است و فریب

کاش روزی چشمهامان با صداقت می شدند

گاهی از غم می شود ویران دلم ، ای کاشکی

بین دلها غصه ها مردانه قسمت می شدند

/ 0 نظر / 2 بازدید