آن مرد خواهد آمد...

آن مرد آمد...

آن مرد در باران آمد...

یادتونه وقتی کلاس اول بودید...همیشه مامانتون این جمله هارو بهتون دیکته میگفت

تا حالا به این جمله ها یه جور دیگه فکر کردید...

آن مرد خواهد آمد وقتی او بیاید باران می بارد

ای کاش همین فردا فردا...

زود زود....

/ 0 نظر / 3 بازدید