معدل 20

داشتیم با مامانم وسایل انباری رو مرتب میکردیم
یه دفعه مامانم یه جعبه مدادرنگی ۲۴رنگ قاب فلزی رو از توو کارتون درآورد
نگاش کرد و زد زیر خنده!!!
  زد تو کلم و گفت: می دونی این چیه؟
اینو خریده بودم هروقت معدلت ۲۰شد بدم بهت
حیف واقعا!!!
هیچ وقت 20 نشدی!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

[دست]