..نخواهی رسید..

« عزیزم تا در فکر آنی که چه بخورم که حلق را خوش آید و چه بگویم که خلق را خوش آید،به مقصود نخواهی رسید »

شهید دستغیب علیه الرحمة، کتاب توحید.

/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطی

هنگام سرور کائنات است امشب اوقات گرفتن برات است امشب بفرست بر محمد صلوات زیرا که بهار صلوات است امشب فرا رسیدن ماه ربیع الاول مبارک