....گاهی اوقات...

گاهی اوقات مجبوریم بپذیریم که برخی آدمها

فقط می توانند در قلبمان باقی بمانند, نه در زندگی...

/ 2 نظر / 2 بازدید
نصر

واین مهمه

م. الف

لازمه ی باقی موندن تو قلب دیگران مهربان بودنه.