رنگین کمان...

هیچ وقت نباید به اجبار خندید.

گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد...

لبخند بعد از گریه،

از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتره...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
ستایش

این روزها حتی اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است : “آخی” !