جای من کجاست...

 تو دنیا جا برای همه هست جای کسی را نگیر

سعی کن جای خودت را پیدا کنی.

                                                             چارلی چاپلین


 

/ 2 نظر / 2 بازدید
اسدی

سلام[گل] با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد ، پیشاپیش نوروزت مبارکباد.[گل]

موسوی زاهد

زندگی باغی است که باعشق باقی است مشغول دل باش نه دل مشغول