دنیا و....

دنیا را که بغل گرفتیم....گفت:کاری با ما ندارد

گفت:امن است

خوابمان برد........بیدار که شدیم آبستن تمام دردهایش شدیم..........

/ 2 نظر / 2 بازدید

این عکس را که دیدم هزاران فکر به خاطرم رسید عجب مادر دل سنگی داره این بچه یه حیوان هم بچه اش رانوازش میکنه اما مادر این بچه کجاست که این بچه بااین مظلومیت اینجا خوابیده

امیر مهدی ناظمی کلاس چهارم

این خداست که دنیا را افریده