سخت ترین سوال....

                       سخت ترین سوال دنیا!!باور نداری؟؟بیا خودت ببین!!!!
 
عکس : ســـخت تریــن سوال جـــهان | HiPersian.com

حالا کی میتونه به سوالای زیر جواب بده؟؟

کدام دانش آموز خسته و خواب آلود به نظر می رسد؟

کدامشان دوقلو می باشند؟

چند تا زن در عکس دیده می شود ؟

چند نفرشان خوشحال هستند؟

چند نفرشان ناراحت می باشند؟                                                     ف.ح

/ 0 نظر / 2 بازدید