ای طبیب همه دردها سلام

ای طبیب همه ی دردها...سلام

میشود بی نسخه خودت را برایم بپیچی ؟!!

من هر لحظه درد تو را دارم..

و بیزارم از بیمه های خود ساخته ی بنده هایت

میشود بی نسخه برایم باشی ؟

من همیشه فراری ام ؛

فراری ام از قانو ن های با تو بودن

که بندگانت برایم می پیچند..!

میشود نور باشی برای قلب بیمارم ؟

قول میدهم بنده هایت هیچ بوئی از بودنت با من نبرند،

تو فقط خودت را برایم بپیچ

من منتظرم...

/ 0 نظر / 2 بازدید