ادعای عاشقی...

 برای هر کس که ادعای عاشقی می کند ؛ در را باز نکن..!

  خیلی ها مثل بچه ها در می زنند و فرار می کنند

/ 1 نظر / 2 بازدید
دلتنگ دوست

گذر زمان سال ها مي گذرد... و من از پنجره بيداري کوچه ياد تو را مي نگرم مي پويم و چنان آرامم ...که کسي فکر نکرد زير خاکستر آرامش من چه هياهويي هست ... عاشقي هم دردي است !!! و من از لحظه ديدار تو ميدانستم که به اين درد شبي خواهم مرد ......