کسی هست....

درهیاهوی زندگی دریافتم چه دویدنهایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که

گویی ایستاده بودم.

چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود.

دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود واگر نه نمی شود به همین سادگی.

کاش نه می دویدیم و نه غصه می خوردیم.

.....................................................خدا جون دوستت دارم.......................

                         با تشکر از ف. مهربان

/ 0 نظر / 2 بازدید