جاده زندگی...

تو جاده ای که انتهاش معلوم نیست پیاده یا سواره فرقی نمی کنه!

اما اگه همراهی باشی که تنهات نگذاره بی انتها بودن جاده واست آرزو می شه.

دعا میکنم خدا همراه همیشگی جاده زندگیت باشه.........

                                                                                   حاتمی

/ 1 نظر / 2 بازدید
یه رهگذر

وقتی با خدا گل یا پوچ بازی می کنی نترس خواهی برد چرا که پروردگار مهربان هر دو دستش پر است.