همدم...

  به قیمت سپید شدن موهایم تمام شد . . .

          ولی آموختم که ؛

              ناله ام ، سکوت باشد . . .

              گریه ام ، لبخند . . .

             و تنها همدمم ، خدا . . .

/ 0 نظر / 14 بازدید