دل بستن و ...........

جغد نزد خدا شکایت برد :

انسان ها آواز مرا دوست ندارند.

خدا به جغد گفت :

آوازهای تو بوی دل کندن می دهد و آدم ها عاشق دل بستن اند؛

دل بستن به هر چیز کوچک و بزرگ؛

تو مرغ تماشا و اندیشه ای؛

و آن که می بیند و می اندیشد، به هیچ چیز دل نمی بندد؛

دل نبستن سخت ترین و قشنگ ترین کار دنیاست؛

اما تو بخوان، و همیشه بخوان؛

که آوازِ تو حقیقت است و طعمِ حقیقت تلخ ...

/ 0 نظر / 2 بازدید