دل تنگ....

سادگی حس قشنگی است که با خود داری

ساده مثل من و تو کیست خدا می داند

بی قراری شده سر لوحه ی این فاصله ها

درد این فاصله ها چیست خدا می داند

وقت تنگ است بیا غائله را ختم کنیم

می شود بهتر از این زیست خدا می داند

قصه تلخ است و این ثانیه ها بیمارند

بی حضورت فرجی نیست خدا می داند

/ 0 نظر / 2 بازدید