خطای دید

وفتی گوشه ی 2 چشم خود راکشیده وسپس به تصویر نگاه کنید کلمه ی مادر ظاهر میشود

/ 2 نظر / 2 بازدید
عرفان هدایی

من که باورم نمی شد . خیلی با حال بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![خنده][ابرو][عصبانی][نیشخند]

احسان باقری کرم

سلام اقای شیخی خیلی قشنگ بود مرسی[خداحافظ]