عاشقانه...

از من گرفت دخترِخان هرچه داشتم

تا کی به اهلِ دهکده بیداد می شود؟

خاتون! به رودخانه ی قصرت سری بزن

موسی، دل ِ من است که نوزاد می شود

با این غزل، به مـُلک ِ سلیمان رسیده ام

این مرد ِ خسته، همسفر ِ باد می شود

ای ابروان ِوحشــی ِتو لشکر ِ مغول!‏

پس کی دل ِ خراب ِ من ، آباد می شود؟

در تو هزار مزرعه، خشخاش ِ تازه است

آدم به چشمهای تو معتاد می شود

/ 2 نظر / 2 بازدید

گاه می توان براى یک دوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت ، تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند . . .

امیر مهدی ناظمی کلاس چهارم

عشق همین است