به چه قیمت....

به قیمت سپیدشدن مو هایم تمام شد....

       ولی آموختم که:

    ناله ام سکوت باشد....

     گریه ام لبخند.....

       وتنهاهمدمم"خدا...... 

/ 1 نظر / 2 بازدید
شکروی

Hello It was used You wish for the ending of Elevated God Be مرحبا انه كان يستخدم كنت ترغب في إنهاء الله مرتفعة أن تكون سلام بسیار مورد استفاده قرار گرفت برای شما از خداوند تبارک و تعالی عاقبت بخیری آرزومندم موفق باشید شکروی سرفراز باد ایران http://salamshokravi.persianblog.ir