خبر...

سلام
امروز سرودهای همگانی آموزش ابتدایی و ایران(وطن) برای شرکت در جشنواره
شهرستان فیلم برداری شد.اجرای دانش آموزان عالی بود.

جا دارد از همه ی دانش آموزان ،معلمان و مدیریت دبستان و شورای دانش آموزی
و بالاخص سرکار خانم قاسمی و خواهر بزرگوارشان جهت فیلم برداری

نهایت تشکر را نمود.این دو سرود بعداز39 جلسه تمرین در برنامه صبح گاه آماده
اجرا شد.به امید موفقیت همه دانش آموزان دبستان.

/ 0 نظر / 2 بازدید