ای کاش..

کاشکی گاهی وقتا..خدا از پشت ابر ها بیاد بیرون.گوشم رو محکم بگیره و داد بزنه......
آهااااای.. .!!! بشین سر جات اینقده غر نزن....همینه که هست...!!!
بعد یه چشمک می زد...و آروم توی گوشم می گفت...همه چی درست میشه..
                                       خدا جون دوستت دارم                       ف.ح
/ 0 نظر / 2 بازدید