چرا...

می دانی چرا

وقتی می خواهی بروی تو رویا چشمهایت را می بندی؟

وقتی می خواهی گریه کنی چشمهایت رو می بندی؟

وقتی می خواهی خدا را صدا بزنی چشمهایت را می بندی؟

وقتی می خواهی کسی رو ببوسی چشمهایت را می بندی؟
 

چون قشنگ ترین

لحظات این دنیا قابل دیدن نیستند !

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
امیر مهدی ناظمی کلاس چهارم

مثل گل بودبلبل بود